SEO
optimizacija

Naravno ovaj naziv nije ispravan! Ali upravo je razlog ovakve formulacije
jedan od parametara za rangiranje u rezultatima pretrage
putem Google pretraživača.

SEO
optimizacija

Naravno ovaj naziv nije ispravan! Ali upravo je razlog ovakve formulacije
jedan od parametara za rangiranje u rezultatima pretrage
putem Google pretraživača.

Šta je optimizacija sajta?

01.

Optimizacija sajta za pretraživače

Upravo ovakva formulacija je možda najlakša za razumevanje. Naime, postoje razni internet pretraživači, ali najpoznatiji i svakako najkorišćeniji je Google pretraživač – o kojem ćemo ovde i govoriti. 

Skraćenica SEO potiče upravo iz punog naziva ovog pretraživača na engleskom jeziku – Search Engine Optimization.

A kakva je ta optimizacija i iz čega se sve sastoji nije baš lako ukratko objasniti, ali definitivno se može opisati kao primena skupa pravila, „propisanih“ od strane Google-a. 

02.

Segmenti optimizacije sajta

Primena SEO mera se može podeliti na više segmenata i ova podela se može razlikovati u odnosu na izvor iz kojeg se informišete. Pa ćemo i mi probati da tu podelu opišemo onako kako je najlakše razumeti:

  • Tehnička optimizacija – Nekada može da objedini striktno tehničke elemente koji se odnose na samu strukturu koda kojim je pisan određeni sajt, zatim karakteristike i performanse infrastrukture koja omogućava postojanje i funkcionisanje sajta, što se pre svega odnosi na server i hosting sajta. Neke od mera u cilju bolje optimizacije u ovom segmentu se ne sprovode direktno na sajtu,  ali u domen tehničkih mera nekada se ubrajaju i tzv. ON-PAGE mere optimizacije koje se sprovode upravo na sajtu, jer jednostavno imaju tehničku pozadinu.
  • A tu je i tzv. OFF-Page optimizacija koja obuhvata mere koje se mogu sprovoditi na drugim sajtovima i pre svega se u ovom delu pažnja poklanja građenju mreže linkova koji sa drugih sajtova donose posete našem sajtu.
03.

Šta podrazumeva optimizacija sajta?

Samo sprovođenje mera optimizacije sajta mora se posmatrati kao zasebna faza, kojoj ipak prethodi dosta pripreme.

Naime, ceo proces mora započeti istraživanjem tržišta koje sa ovog aspekta podrazumeva analizu konkurencije i istraživanje tzv. „ključnih fraza“, a sve sa ciljem otkrivanja potencijala sa SEO aspekta u delatnosti kojom se bavi biznis vlasnika sajta.

Važno je pre svega otkriti koliko je SEO kanal pogodan za promociju neke delatnosti i kakvi se rezultati mogu očekivati, kako bi vlasnik biznisa mogao na osnovu jasnih podataka da donese odluku o obimu ulaganja u ovaj kanal promocije i prodaje.

KAKO IZGLEDA

PROCES OPTIMIZACIJE SAJTA?

Inicijalni sastanak

Upoznavanje sa vašim načinom poslovanja, sadžajem usluga i ciljevima koje želite da ostvarite. Kao i definisanje poznate konkurencije.

SEO analiza

U ovoj fazi želimo da steknemo utisak o dobroj praksi vaše konkurencije i definišemo potencijal, kao i najlakše ostvarive rezultate, tzv. „lake poene“.

Kreiranje plana

U fazi kreiranja plana, obuhvaćena je izrada predloga strukture sadržaja vašeg sajta, vrste stranica i sadržaja na njima.

Implementacija SEO mera

Implementacija SEO mera na osnovu kreiranog plana, odnosno strategije SE optimizacije.

Kontrola i održavanje

Održavanje i kontrola SEO rezultata podrazumeva konstantno praćenje rezultata uz izmene i prilagođavanja na osnovu rezultata.

Izveštaji

Izveštaji o rezultatima i potrebama za dodatnim unapređenjima se kreiraju i dostavljaju na mesečnom nivou.

Cena SEO optimizacije

U skladu sa potrebama angažovanja, obimom zadataka, obimom sadržaja i pre svega prioritetima u samom poslovanju, kao i u zavisnosti od vrste delatnosti i koncepta sajta, cena optimizacije sajta može da varira u veoma širokom opsegu.

U svakom slučaju, važno je da se napravi jasna razlika između kontinuiranog rada na optimizaciji i eventualnog jednokratnog postavljanja temelja i izrade strategije i plana. 

Tako se cena može izraziti kao jednokratna za deo koji se odnosi na SEO analizu i kreiranje strategije ili kao mesečna obaveza ukoliko je u pitanju kontinuirani rad na proširenju sadržaja i konstantnoj optimizaciji.

Sve u semu, nezahvalno je definisati cene globalno, ukoliko nisu najpre definisane potrebe određene vrste biznisa.

Cena SEO optimizacije

U skladu sa potrebama angažovanja, obimom zadataka, obimom sadržaja i pre svega prioritetima u samom poslovanju, kao i u zavisnosti od vrste delatnosti i koncepta sajta, cena optimizacije sajta može da varira u veoma širokom opsegu.

U svakom slučaju, važno je da se napravi jasna razlika između kontinuiranog rada na optimizaciji i eventualnog jednokratnog postavljanja temelja i izrade strategije i plana. 

Tako se cena može izraziti kao jednokratna za deo koji se odnosi na SEO analizu i kreiranje strategije ili kao mesečna obaveza ukoliko je u pitanju kontinuirani rad na proširenju sadržaja i konstantnoj optimizaciji.

Sve u semu, nezahvalno je definisati cene globalno, ukoliko nisu najpre definisane potrebe određene vrste biznisa.

Start typing and press Enter to search