Društvene mreže u poslovanju

Činjenica je da se mnogi biznisi promovišu putem društvenih mreža.
A na koji način treba pristupiti ovim kanalima promocije?

Društvene mreže
u poslovanju

Činjenica je da se mnogi biznisi promovišu putem društvenih mreža.
A na koji način treba pristupiti ovim kanalima promocije?

Najpopularnije

društvene mreže

01.

Facebook

Facebook je i dalje društvena mreža sa najvećim brojem korisnika u celom svetu. Međutim, ako posmatramo sa aspekta korisnosti mreže za poslovanje, moramo pre svega da se podsetimo koliko je važno pravilno odrediti profil idealnog kupca naših usluga i proizvoda i koju od društvenih mreža naša ciljna grupa najviše koristi i na koji način konzumira sadržaj. 

Bez ovakve pripreme, suvišno je govoriti o potrebi i obimu ulaganja vremena i resursa u sadržaj na bilo kojem od ovih kanala promocije.

Svakako, ono što je globalno zapažanje u periodu od 2019. godine i tokom 2021. godine je da Facebook danas koriste oni koji imaju potrebu za nešto bogatijim sadržajem u odnosu na Instagram i Tik Tok, i sa fokusom na razmenu iskustva i prepoznavanje istomišljenika, te udruživanje sa ciljem razmene iskustava i pomoći.

U tome danas dominiraju Facebook grupe, bilo da se bave svakodnevnim temama ili usko-stručnom tematikom. Takođe, Facebook poslovne stranice koje kreiraju i dele koristan sadržaj svojoj ciljnoj publici, sa fokusom na rešavanje problema, a isključujući agresivnu prodajnu taktiku, uspevaju da okupe i održe svoju publiku aktivnom i angažovanom.

02.

Instagram

To ne znači da Instagram nema potencijal, naprotiv, već je upravo povezivanje i pravilno korišćenje različitih kanal promocije ispravan način za dostizanje većeg potencijala.

Instagram je opšte poznat kao društvena mreža koja svoj identitet bazira na vizuelnom sadržaju. Svakako da je mnogim biznisima u prethodnih nekoliko godina ova mreža predstavljala značajan kanal promocije usluga, pre svega onima čija je ciljna grupa upravo navikla na korišćenje ove mreže, ali mnoge stvari su se promenile u načinu ostvarivanja rezultata kroz ovaj kanal.

Neophodno je pre svega, veće ulaganje u plaćene reklame na Instagramu, što takođe važi i za Facebook, jer je tzv. „organski“ doseg objava na ovim mrežama umnogome limitiran jednostavnom promenom politike vlasnika ovih platformi.

Zbog toga dolazi do povećanja potražnje za izradom sajtova i online prodavnica, gde svaki vlasnik biznisa ima veću kontrolu.

03.

You Tube

„You Tube“ je drugi najveći pretraživač na svetu! Pored Google-a, u čijem je vlasništvu i ova video platforma, na njoj se danas traže odgovori na mnoga pitanja, pa samim tim You Tube predstavlja kanal promocije kojim se može doći do velikog broja korisnika u nekim oblastima poslovanja. 

Mnogi posmatraju potencijal ove platforme kroz monetizaciju samog „You Tube“ kanala, dok se zanemaruje povećanje svesti o postojanju brenda, kao i povećanje poverenja koje dovodi i do povećanja vrdnosti usluga. Mnogo je primera koji su svoje poslovanje podigli na sasvim neočekivan nivo upravo kroz ovaj kanal i to bez skupih video materijala, ali sa veoma korisnim i nadasve kvalitetno isplaniranim sadržajem.

Koje usluge nudimo

na društvenim mrežama?

Vođenje instagram profila

Kreiranje plana objava, vizuelnog, grafičkog i pisanog sadržaja i objavljivanje sadržaja, sa izveštavanjem o rezultatima.

Vođenje Facebook stranica

Kreiranje plana objava, vizuelnog, grafičkog i pisanog sadržaja i objavljivanje sadržaja, sa izveštavanjem o rezultatima.

Plaćeno oglašavanje na Instagram-u i Facebook-u

Promovisanje već objavljenih sadržaja uz podešavanje ciljne publike i kreiranje oglasnih kampanja kroz alat za plaćeno oglašavanje sa detaljnijim mogućnostima targetiranja publike.

You Tube SEO

Optimizacija video sadržaja i celokupnog You Tube kanala, sa postavljanjem pravilne strukture i upravljanjem kompletnim kanalom.

Greške na društvenim mrežama

Veoma često u praksi nailazimo na propuste u samim postavkama strukture društvenih mreža.

U velikom broju slučajeva vlasnici biznisa nisu i vlasnici svojih „društvenih medija“, što dovodi do problema prilikom promene saradnika. Takođe, izuzetno često pojedini odgovarajući profili na Instagram platformi nisu na ispravan način povezani sa poslovni stranicama na platformi Facebook, što onemogućava pravilno kreiranje promotivnih plaćenih kampanja, kroz zvanični besplatni alat.

Zbog toga je potrebno da bar u početnoj fazi konsultujete one koji se profesionalno bave ovim mrežama, kako kasnije ne biste imali probleme sa dokazivanjem vlasništva ili nemogućnostima ostvarivanja boljih rezultata.

Greške na društvenim mrežama

Veoma često u praksi nailazimo na propuste u samim postavkama strukture društvenih mreža.

U velikom broju slučajeva vlasnici biznisa nisu i vlasnici svojih “društvenih medija”, što dovodi do problema prilikom promene saradnika. Takođe, izuzetno često pojedini odgovarajući profili na Instagram platformi nisu na ispravan način povezani sa poslovni stranicama na platformi Facebook, što onemogućava pravilno kreiranje promotivnih plaćenih kampanja, kroz zvanični besplatni alat.

Zbog toga je potrebno da bar u početnoj fazi konsultujete one koji se profesionalno bave ovim mrežama, kako kasnije ne biste imali probleme sa dokazivanjem vlasništva ili nemogućnostima ostvarivanja boljih rezultata.

Start typing and press Enter to search